top of page

Voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Voor alle leveringen van BöHm.s deko & wohnambiente aan consumenten (§ 13 BGB), zijn deze Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN

De koopovereenkomst komt tot stand met: 

BöHM.s decoratie & woon sfeer
Suzanne Weber
Kitzbüheler Straße 10
6370 Reith bij Kitzbühel

Btw-nummer: ATU 662 390 37

Eigenaresse: Susanne Weber

U kunt ons voor vragen, klachten en klachten op werkdagen bereiken van 9.00 tot 18.00 uur op het telefoonnummer +43 676 7878416 of per e-mail op info@boehm-s.at

3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

3.2 Door in de laatste stap van het bestelproces op de knop "Kopen" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Het koopcontract komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door direct na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.

4. CONTRACTTEKST

De tekst van het contract wordt opgeslagen op onze interne systemen. Op deze pagina kunt u de Algemene Voorwaarden te allen tijde inzien. De bestelgegevens en de voorwaarden worden u per e-mail toegestuurd. Na het afronden van de bestelling is de tekst van het contract om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via internet.

5. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

Herroepingsrecht

herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

BöHM.s decoratie & woon sfeer
Susan Weber
Kitzbüheler Straße 10
6370 Reith bij Kitzbühel

E-mail:info@boehm-s.at 

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

6. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

6.1 De op de productpagina's vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke btw en andere prijscomponenten.

6.2 De verzendkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid bestelde goederen en de verzendmethode en worden duidelijk aan u meegedeeld voordat u uw bindende bestelling plaatst. Een overzicht vind je op de verzendpagina.

7. LEVERING

7.1 Leveringen vinden plaats binnen Oostenrijk en Duitsland en, op uitdrukkelijk verzoek en na prijsafspraak, wereldwijd.

7.2 Informatie over levertijden vindt u op de betreffende productpagina.

8. BETALING

8.1 Betaling kan geschieden onder rembours, factuur, bankoverschrijving, automatische incasso of creditcard.

8.2 Als u de betaalmethode vooraf kiest, geven wij u onze bankgegevens in de orderbevestiging en leveren wij de goederen na ontvangst van betaling.

8.3 U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld door een rechtbank of onbetwist zijn of door ons schriftelijk zijn erkend.

8.4 U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

bottom of page